We zijn onderweg

Het onderzoek naar de Lelylijn en wat daar allemaal bij komt kijken is voor alle partijen een zoektocht die we goed en zorgvuldig willen aanpakken en samen met de omgeving en alle stakeholders en betrokken partijen gaan organiseren en delen. We willen graag dat inwoners, bedrijven en organisaties meedenken over de Lelylijn. Op 6 februari 2023 zijn we daarom gestart met een online raadpleging. De aftrap werd gegeven op ROC Friese Poort in Emmeloord waar staatssecretaris Vivianne Heijnen samen met studenten de raadpleging invulde.

Iedereen die dat wil kan meedenken over de plannen voor de Lelylijn. Via de website www.lelylijnraadpleging.nl kan de online raadpleging worden ingevuld. Deze raadpleging is in te vullen tot en met 31 maart 2023. Daarna wordt een rapport gemaakt over de uitkomsten.

Het participatietraject stopt niet bij de online raadpleging. De online raadpleging is het eerste onderdeel in een breder participatietraject rondom de nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn zullen inwoners, bedrijven en organisaties betrokken worden. Hoe we dat gaan doen, zijn we nu aan het uitwerken en maken we later bekend. De uitkomsten van het participatietraject zullen bestuurders gebruiken bij de keuzes die zij over de Lelylijn maken.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan