Projectorganisatie de Lelylijn coördineert het onderzoek naar de Lelylijn

Projectorganisatie de Lelylijn coördineert het onderzoek naar de Lelylijn. We brengen alle mogelijke varianten van de spoorverbinding in kaart. Belangrijke aandachtspunten hiervoor zijn de gevolgen voor de welvaart, de bijdrage aan de landelijke woonopgave en de economische structuur van het noorden van Nederland. We onderzoeken ook of de Lelylijn kan aansluiten op verbindingen naar andere landen. 


Doel van het onderzoek

In het najaar van 2024 willen we samen met inwoners, bedrijven en lokale overheden een voorlopig ontwerp voor de Lelylijn hebben vastgesteld. Ook moet dan de bijbehorende financiering zijn gevonden.


MIRT-onderzoek

De aanleg van grote infrastructurele projecten verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-werkwijze houdt in dat er eerst onderzoek wordt gedaan en een voorkeursvariant in kaart wordt gebracht.
Op de website van de Rijksoverheid kun je meer lezen over MIRT.

In het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn wordt gekeken hoe economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, maar ook naar de samenhang met de onderzoeken naar de Nedersaksenlijn, verbeteringen van delen van het bestaande spoor en de spoorverbinding met Noord-Duitsland. We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, wat de kosten zijn, wie het ermee eens is en hoe we de financiering rond krijgen.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan