Adviesraad

De Adviesraad is een platform waarin vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, zoals bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties, hun visie en advies kunnen geven over het project Lelylijn.

De adviesraad wordt begin 2024 opgericht. Binnenkort volgt hier meer informatie.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan