Alle interviews

Jelle Zoetendal

22 juni 2024

Wethouder Jelle Zoetendal van gemeente Heerenveen over de Lelylijn

Jelle Zoetendal is sinds januari 2014 wethouder bij de gemeente Heerenveen. In zijn portefeuille zitten onder andere verkeer & vervoer, bereikbaarheid en volkshuisvesting. Hiervoor was hij vanaf 2006 gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan van 2010 tot 2013 fractievoorzitter. Tot 2013 was Zoetendal werkzaam bij Grontmij (thans Sweco), een Europees advies- en ingenieursbureau dat zich bezighoudt met… Lees verder

Lees meer
Nick van Bergeijk

15 mei 2024

Nieuwe stations langs de Lelylijn: hoe moeten de stationsgebieden eruit gaan zien? 

Stel dat de Lelylijn er komt… hoe kunnen we de stations en de stationsgebieden dan het beste inrichten? Nick van Bergeijk, masterstudent aan de TU Delft, deed zijn afstudeeronderzoek bij de projectorganisatie Lelylijn. In zijn studie keek hij vooral naar de ‘Greenfield-stations’. Dit zijn geheel nieuwe treinstations in plaatsen die op dit moment geen station hebben.  Hoe… Lees verder

Lees meer

06 april 2024

Arcadis verkent potentiële routes van de Lelylijn

Advies- en ingenieursbureau Arcadis doet in een consortium met PosadMaxwan, Significance en Berenschot een onderzoek naar drie mogelijke basisalternatieven (routes) voor de Lelylijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn, namens het team Bereikbaarheid. Ze brengen onder andere de kosten en vervoerwaarde van elk tracé in beeld. Hendrik Jan Bergveld van Arcadis vertelt ons hoe dit onderzoek in… Lees verder

Lees meer
1 2

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan