Alle interviews

06 april 2024

Arcadis verkent potentiële routes van de Lelylijn

Advies- en ingenieursbureau Arcadis doet in een consortium met PosadMaxwan, Significance en Berenschot een onderzoek naar drie mogelijke basisalternatieven (routes) voor de Lelylijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn, namens het team Bereikbaarheid. Ze brengen onder andere de kosten en vervoerwaarde van elk tracé in beeld. Hendrik Jan Bergveld van Arcadis vertelt ons hoe dit onderzoek in… Lees verder

Lees meer

05 februari 2024

Bestuurder Jan de Reus van provincie Flevoland over de Lelylijn  

Jan de Reus is gedeputeerde van provincie Flevoland. In zijn portefeuille zitten onder andere ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, openbaar vervoer en infrastructuur. De Reus is lid van de Stuurgroep Lelylijn.  Wat kan de Lelylijn betekenen voor uw provincie?“In Flevoland willen wij een forse bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Nederland. Het gaat ons daarbij niet alleen… Lees verder

Lees meer

06 september 2023

Bereikbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn: naar een beter verbonden Nederland

Vanuit de overtuiging dat we regio’s beter en duurzamer met elkaar kunnen verbinden, doen Bas Schimmel en André Buikhuizen bereikbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn. Naast het werk voor projectorganisatie de Lelylijn is Bas Schimmel werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en André Buikhuizen bij de provincie Groningen. Ze geven ons een kijkje in hun werkzaamheden… Lees verder

Lees meer
Durk Bergsma in de natuur

12 juli 2023

Durk Bergsma over het ontwikkelperspectief voor de Lelylijn: “keuzes maken voor de toekomst van Noord-Nederland en de Randstad”

In het gebied waar de toekomstige Lelylijn mogelijk gaat komen, moeten verschillende dingen een plek krijgen. Denk aan bedrijven, treinstations, huizen, landbouw, natuur en water. Er moeten keuzes worden gemaakt om al deze onderdelen op een gebalanceerde manier in het gebied een plek te geven. Durk Bergsma, programmamanager NOVEX voor project de Lelylijn, deelt zijn inzichten over de uitdagingen, keuzes… Lees verder

Lees meer

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan