Projectteam

In december 2022 is het projectteam Lelylijn opgericht die het onderzoek naar de Lelylijn coördineert. Het projectteam brengt in kaart hoe de Lelylijn eruit kan zien en wat dit betekent voor Nederland. En uiteraard ook welke investering hierbij hoort. In het projectteam werken het Rijk en de regionale overheden samen aan de Lelylijn. ProRail, Rijkswaterstaat en de Waterschappen zijn ook nauw betrokken. 

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan