Snelle trein tussen de Randstad naar Noord-Nederland

De Lelylijn is de voorgestelde spoorverbinding van de Randstad naar Groningen, die door Flevoland en Friesland loopt. Daarop moet een snelle trein gaan rijden die onderweg alleen in een paar grotere plaatsen stopt.


De Lelylijn brengt de Randstad en het Noorden dichter bij elkaar

Met een kortere reistijd wordt het Noorden beter bereikbaar en de druk op de bestaande spoorverbinding tussen Zwolle en Groningen wordt verlicht. Studeren, werken en andere mensen bezoeken in een andere plaats wordt hierdoor veel makkelijker. Door de snelle verbinding worden de bedrijven in Noord-Nederland beter bereikbaar. Bovendien is de Lelylijn een duurzaam alternatief voor de auto


Voorlopig ontwerp Lelylijn

Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. Het kabinet heeft 3 miljard euro gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen. In het najaar van 2024 zal er een voorlopig ontwerp voor de Lelylijn worden vastgesteld. Bij de voorbereiding worden inwoners, bedrijven en lokale overheden goed betrokken Ook moet dan de bijbehorende financiering zijn gevonden.


Denk mee over de Lelylijn

De plannen voor de Lelylijn worden nog uitgewerkt. Hoe moet de beoogde Lelylijn eruitzien? Welke kansen zie je en welke zorgen heb je? Via de website www.lelylijnraadpleging.nl kan de online raadpleging worden ingevuld. Deze raadpleging is in te vullen tot 31 maart 2023. 


De Lelylijn en Deltaplan Noord-Nederland

In 2021 hebben de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Flevoland een plan opgesteld om een sociaaleconomische impuls te geven aan Noord Nederland en Flevoland en een bijdrage te leveren aan het woningvraagstuk: ‘De bouwstenen voor het Deltaplan’. De verbetering van de OV-bereikbaarheid van Noordelijk Nederland staat hierin centraal.

De bouwstenen van het Deltaplan voor Noord-Nederland in het kort:

Bekijk het document De Bouwstenen voor het Deltaplan.

Lees hier wat projectorganisatie de Lelylijn doet.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan