Alle nieuwsitems

Kostenraming Leeuwarden Lelylijn

30 november 2023

Ontwerpatelier Bereikbaarheidsonderzoek: Lelylijn-routes/alternatieven onder de kostenmicroscoop

Op donderdag 30 november vond in Leeuwarden het eerste provinciale ontwerpatelier voor het Bereikbaarheidsonderzoek van de Lelylijn plaats. Ruim 40 experts op het gebied van onder andere landschap, spoor, vervoer, water, ecologie en stedenbouw gingen met elkaar aan de slag om de routes/alternatieven voor de Lelylijn uit te werken. Het doel is om een kostenraming te maken. Tijdens het atelier werden knelpunten en mogelijk… Lees verder

Lees meer

15 november 2023

Beeldverslag Deltaplan Congres voor Noordelijk Nederland

Op 2 november vond in Drachten het eerste Deltaplan Congres voor Noordelijk Nederland plaats. Tijdens het congres werd er onder andere een update gegeven van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en bestaand spoor. Gedeputeerde Matthijs de Vries van Provincie Fryslân heette iedereen van harte welkom. Commissaris van de Koning René Paas van Provincie Groningen en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzorgden de aftrap. Daarna volgden… Lees verder

Lees meer

01 november 2023

Onderzoek naar drie routes / basisalternatieven voor de Lelylijn

Het projectteam Lelylijn onderzoekt drie basisalternatieven of routes voor de Lelylijn: *Bundelingsalternatief, bundeling met A6/A7/A32 *Zuidelijk alternatief, via Emmeloord – Assen*Afsluitdijk alternatief Het onderzoek naar de Lelylijn betreft een MIRT-onderzoek, een eerste stap in de MIRT-procedure. (MIRT is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, het Rijksinvesteringsprogramma voor projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving.) In… Lees verder

Lees meer

20 september 2023

Onderzoeken Lelylijn van start: Bureaus aan de slag met uitwerken alternatieven en Ontwikkelperspectief

De projectorganisatie Lelylijn heeft opdrachten verstrekt aan bureaus om een aantal vervolgonderzoeken voor het onderzoek naar de Lelylijn uit te voeren. Studio Bereikbaar gaat de verkennende Houtskoolschets uitwerken naar denkrichtingen in scenario’s voor het NOVEX Ontwikkelperspectief. Studio Bereikbaar onderzoekt een situatie met en een situatie zonder de Lelylijn. Hierbij wordt uitgegaan van bundeling van de Lelylijn… Lees verder

Lees meer
Durk Bergsma in de natuur

12 juli 2023

Durk Bergsma over het ontwikkelperspectief voor de Lelylijn: “keuzes maken voor de toekomst van Noord-Nederland en de Randstad”

In het gebied waar de toekomstige Lelylijn mogelijk gaat komen, moeten verschillende dingen een plek krijgen. Denk aan bedrijven, treinstations, huizen, landbouw, natuur en water. Er moeten keuzes worden gemaakt om al deze onderdelen op een gebalanceerde manier in het gebied een plek te geven. Durk Bergsma, programmamanager NOVEX voor project de Lelylijn, deelt zijn inzichten over de uitdagingen, keuzes… Lees verder

Lees meer
1 2 3

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan