Privacyverklaring

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft De Lelylijn de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

COOKIES
Voor het verzamelen van statistieken maakt De Lelylijn gebruik van de geanonimiseerde variant van Fathom Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Fathom Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De Lelylijn registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan de Lelylijn de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

INSCHRIJVING VOOR NIEUWSBRIEF
De Lelylijn geeft je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de door jou verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan De Lelylijn je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en ontwikkelingen. De Lelylijn biedt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden.

OPSLAG EN VERWERKING VAN GEGEVENS
De door jou ingevulde gegevens van een webformulier worden opgeslagen in WordPress. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet naar derden gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

De Lelylijn verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden.

De Lelylijn zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op onze website.  

BEVEILIGING
De Lelylijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, heb je een klacht over het privacybeleid van De Lelylijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan