Alle nieuwsitems

26 februari 2024

Waardevolle gesprekken tijdens Bereikbaarheidsonderzoek

Van de Noordse Woelmuis en Vuurvlinder tot de inpassing binnen druk stedelijk gebied: Het Bereikbaarheidsonderzoek is onderweg en er zijn waardevolle gesprekken gevoerd in Noordelijk Nederland! In februari zijn er vijf provincie-ateliers gehouden voor Noord Holland, Overijssel, Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Energieke en constructieve sessies waar meer in detail naar de inpassing van de… Lees verder

Lees meer

05 februari 2024

Bestuurder Jan de Reus van provincie Flevoland over de Lelylijn  

Jan de Reus is gedeputeerde van provincie Flevoland. In zijn portefeuille zitten onder andere ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, openbaar vervoer en infrastructuur. De Reus is lid van de Stuurgroep Lelylijn.    Wat kan de Lelylijn betekenen voor uw provincie?“In Flevoland willen wij een forse bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Nederland. Het gaat ons daarbij niet alleen… Lees verder

Lees meer
1 2 3 4

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan