29 mei 2024

Aanzienlijk minder reistijd met de Lelylijn 

Als de Lelylijn er komt wordt de reistijd tussen de Randstad en Noordelijk Nederland aanzienlijk korter. Het projectteam Lelylijn onderzoekt onder andere drie alternatieven. Het Bundelingsalternatief langs A6/A7/A32 levert volgens de eerste berekeningen de meeste reistijdwinst op. Met de Lelylijn kunnen inwoners in ongeveer 1 uur en een kwartier naar Amsterdam of Leeuwarden/Groningen en andersom reizen, 45 minuten sneller dan nu.

Rijtijden, vervoerwaarden en kosten

Het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven is in volle gang. Het projectteam Lelylijn onderzoekt drie alternatieven/tracés: een noordelijk alternatief via de Afsluitdijk, een centraal liggend alternatief gebundeld langs de A6/A7/A32 en een zuidelijk alternatief via Emmeloord –Assen. Deze alternatieven zijn de basis voor het huidige onderzoek en geven een beeld van de reikwijdte van de oplossingen. Rijtijden, vervoerwaarden en kosten worden inzichtelijk gemaakt.

Deze alternatieven bevatten nog verschillende variaties. Met name bij complexe punten Heerenveen en Groningen liggen er nog veel verschillende oplossingen op tafel.

En breed kijken, naar meerdere tracés/alternatieven, is een belangrijke voorwaarde bij een MIRT-onderzoek. Het doel is om een gevoel te krijgen van de toegevoegde waarde, de kansen en uitdagingen van deze nieuwe spoorverbinding.

Het MIRT onderzoek is de eerste fase van de ontwikkeling van een nieuwe spoorverbinding. Als in november 2024 wordt besloten dat de Lelylijn naar de volgende fase kan; dan start de Verkenningsfase en wordt nog meer in detail naar oplossingsrichtingen van/voor de Lelylijn gekeken. 

In onderstaande figuur staan de drie basisalternatieven weergegeven, zoals die in samenwerking met het Rijk en regionale overheden zijn uitgewerkt.

De 3 basisalternatieven (met variaties) voor de berekening van rijtijden, vervoerwaarde en kosten

Vervolg

Het onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven wordt in de zomer van 2024 afgerond zodat de benodigde informatie in het najaar beschikbaar is voor de voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2024.

Meer weten?

Bekijk dan de projectupdate

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan