07 juni 2024

Inwoners en jong werkenden delen visie op toekomst met Lelylijn

Inwoners uit Friese dorpen en jong werkenden dachten mee over de toekomst van Noordelijk Nederland en de rol die de Lelylijn hierin kan spelen.

Eind mei werd in een workshop onder leiding van onderzoeker Wouter Marchand (Planbureau Fryslân) de verbeeldingskracht van deze inwoners aangesproken: Stel je voor dat je in 2050 leeft, in een tijd waarin de Lelylijn er al een tijdje ligt. Welke voordelen en nadelen ervaar je als inwoner?

Jong en oud, met leeftijden tussen de ca. 30 en 70 jaar, luisterden naar elkaars standpunten, en brainstormden over de maatschappelijke ontwikkelingen met en zonder een Lelylijn.
Wat vonden ze belangrijk?

Minder ‘emotionele’ afstandsbeleving tussen Randstad en het noorden door verkorte reistijd voor onder meer forenzen, verbreden van baan- en opleidingsmogelijkheden, cultuurbeleving en vrijetijdsbesteding sneller binnen handbereik, mogelijk betere leefomgeving, klimaat robuust; door verbeterde OV mogelijkheden minder autogebruik. De deelnemers hadden zorgen over o.a.  mogelijk toenemende ‘leefsnelheid’, kosten en inkomensongelijkheid.

Aanwezigen blijven graag op de hoogte en meepraten. Een greep uit hun bevindingen: “Nuttig voor de eigen beeldvorming. Input uit de groep is interessant omdat het aan het denken zet, iets waar je bijvoorbeeld zelf niet op komt. Blij om een steentje te hebben bijgedragen.”

Dit is een, en gelijk de laatste, van een tientalsessies die over dit onderwerp gehouden zijn.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan