24 mei 2024

Aan het woord: studenten Joris Vromans en Tom Busscher over de Lelylijn

De Student Advies Commissie (SAC) Groningen heeft onderzoek gedaan naar de meningen en belangen van jongeren tot 25 jaar over de Lelylijn. Studenten Tom Busscher, Joris Vromans en Rebekka de Witte hebben het onderzoek uitgevoerd. Tom en Joris vertellen hoe ze dit hebben aangepakt en wat de belangrijkste resultaten zijn. 

De Student Advies Commissie, kortweg SAC Groningen, is een adviesbureau waarbinnen studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. Tom en Joris studeren allebei Spatial Planning & Design aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tom begint volgend jaar met een master in Environment & Infrastructure Planning. 

Hoe is jullie onderzoek tot stand gekomen?
“Ons onderzoek bouwt voort op de resultaten van de online raadpleging in 2023, waarbij meer dan 11.000 inwoners hun mening over de Lelylijn gaven”, vertelt Tom. “Wij waren aanwezig bij de presentatie van de resultaten van de online raadpleging. Erg interessant! Maar uit de resultaten kwam nog niet naar voren hoe bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, over de Lelylijn dachten. De Lelylijn is pas over 20 à 30 jaar klaar, en de jongeren van nu zijn de werkenden van de toekomst. Wij vroegen ons af hoe zij over de Lelylijn denken. We raakten in gesprek met Wilko Huyink van de projectorganisatie Lelylijn en stelden voor om te onderzoeken of er verschil zit tussen de mening van jongeren tot 25 jaar en de rest van Nederland. De projectorganisatie Lelylijn zag hier wel wat in!”

Hoe hebben jullie het onderzoek uitgevoerd?
“We begonnen met het databestand van de online raadpleging”, legt Joris uit. “Wij keken specifiek naar de jongeren en richtten ons op drie hoofdvragen: Wat zien jongeren als voordelen en kansen? Wat zien ze als nadelen en zorgen? Hebben zij nog suggesties voor de Lelylijn?”

Tom: “Aan elk type antwoord hebben we een bepaalde code gegeven. Samen met Rebekka (we waren met z’n drieën in totaal) hebben we veel uren gestoken in het coderen. Er kwamen veel leuke, interessante en soms grappige antwoorden naar voren. We lazen ook heel interessante suggesties en gedachten waar we zelf nooit over hadden nagedacht.”

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
Tom: “We hebben gekeken naar het verschil tussen jongeren onder de 25 en de rest van Nederland. Wat naar voren kwam, was dat jongeren het belangrijk vinden om de gebieden in Noordelijk Nederland beter bereikbaar te maken. Werkenden vonden het belangrijker dat de Randstad beter bereikbaar werd.”

Joris: “Over het algemeen waren er meer jongeren die de Lelylijn een nuttige investering vonden. Jongeren zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer en zien daarom het nut ervan in. Ze hadden weinig zorgen over het budget, waarschijnlijk omdat veel jongeren nog minder werkervaring hebben bij grote projecten en ook nog niet met grote budgetten te maken hebben gehad.”

Op 27 mei organiseren jullie een jongerendebat over de Lelylijn. Wat willen jullie met dit debat bereiken?

“Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren graag actief meepraten over het onderzoek naar de Lelylijn en dat er behoefte is aan informatie,” zegt Joris. “We organiseren een jongerendebat om meer inzicht te krijgen in de mening van jongeren, maar ook om samen met de projectorganisatie informatie te delen en vragen te beantwoorden.”

Tom: “Ik zit samen met Rebekka in de Adviesraad van de projectorganisatie Lelylijn. Wij zijn de enige jongeren aan die tafel en willen graag namens een hele groep jongeren spreken. Het jongerendebat is een belangrijke eerste stap in het creëren van een achterban en het vertegenwoordigen van de mening van jongeren.”

Wil je meedoen aan het jongerendebat? Lees meer en meld je aan

Bekijk hier de resultaten en het onderzoeksrapport.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan