23 mei 2024

Jongeren over Lelylijn: Beter bereikbaar Noorden en minder drukke treinen

In opdracht van de projectorganisatie Lelylijn onderzocht de Studenten Advies Commissie (SAC) Groningen de meningen en belangen van jongeren tot 25 jaar over de Lelylijn. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren de verbeterde bereikbaarheid van Noordelijk Nederland,  minder drukte in de treinen en het oplossen van knelpunten op het spoor belangrijk vinden. Maandag 27 mei volgt in het Forum in Groningen een jongerendebat, onder meer op basis van deze onderzoeksresultaten. Jongeren kunnen zich nog steeds aanmelden voor 27 mei

Het onderzoek bouwt voort op de resultaten van de online raadpleging in 2023 waarbij 11.000 inwoners hun mening over de Lelylijn gaven. SAC Groningen voerde een data-analyse uit om de meningen van jongeren te vergelijken met die van de rest van de bevolking. Het doel was om te begrijpen welke thema’s en aandachtspunten bij de Lelylijn specifiek belangrijk zijn voor jonge mensen, een belangrijke categorie gebruikers.

𝐉𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧
Het rapport van de SAC, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses, laat ook zien waar jongeren zich zorgen over maken. Bijvoorbeeld de mogelijke toename van drukte in het verkeer door de Lelylijn. Hoewel er wel zorgen met betrekking tot de natuur zijn, maken jongeren zich relatief minder zorgen over verstoring van het landschap. Jongeren zien over het algemeen meer voordelen in de Lelylijn dan ouderen. 

Op basis van de bevindingen adviseert de SAC om bijeenkomsten te organiseren waarbij jongeren actief kunnen meepraten en hun ideeën kunnen delen. Deze sessies kunnen helpen om meer inzichten te krijgen in de specifieke behoeften en voorkeuren van jongeren.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan