14 december 2023

Op koers met de Lelylijn: Stijn Lechner blikt terug op afgelopen jaar

Het eerste jaar van project de Lelylijn zit er alweer op. Projectdirecteur Stijn Lechner herinnert zich zijn allereerste dag bij het project nog goed: “Ik had niet verwacht dat ik meteen een camera voor mijn neus zou krijgen,” zegt hij. Dat was misschien een beetje naïef geeft hij toe, want de Lelylijn staat landelijk in de schijnwerpers en er spelen veel vragen en verschillende belangen. Binnen project de Lelylijn is in 2023 veel gebeurd. Lechner blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt alvast vooruit naar 2024, het laatste jaar van de onderzoeksfase.Projectteam Lelylijn boekt resultaten samen met Rijk en Regio

Begin 2023 is de projectorganisatie en een governance structuur neergezet. “Ons projectteam is een mooie doorsnede vanuit Rijk en Regio”, vindt Lechner. “Binnen het team komen mannen en vrouwen van diverse leeftijden, met verschillende expertises en ervaringen samen. Het is gelukt om echt verbinding te maken met onze omgeving en we hebben Rijk en Regio meegenomen in ons verhaal. We hebben een raadpleging gehouden, een houtkoolschets gemaakt en verschillende ontwerpsessies gehouden. Dat is goed gelukt mede dankzij waardevolle input van de betrokken gemeenten en provincies. We hebben als projectorganisatie afgelopen jaar een aantal mooie resultaten neergezet en dat geeft me wel een gevoel van trots.”


De kracht van luisteren

Lechner vond de online raadpleging één van de highlights van afgelopen jaar. “Het was de eerste keer dat inwoners in zo’n vroege fase van zo’n groot project naar hun ideeën en zorgen werd gevraagd. Voor ons werkte het goed om juist zo vroeg inwoners te vragen hoe zij over de Lelylijn dachten. Het heeft ons waardevolle input en betrokkenheid opgeleverd.”

Het projectteam heeft afgelopen jaar bijna alle gemeenten in het gebied van de mogelijke Lelylijn bezocht. Ook is gesproken met waterschappen, landbouw- en natuurorganisaties, ondernemers en studenten. “We hebben geluisterd naar enthousiaste reacties en ook naar zorgen over het effect van een spoorlijn, bijvoorbeeld op natuurgebieden en platteland. We begrijpen goed dat er verschillende belangen zijn. Als projectteam vinden wij het belangrijk om ‘white label’ te zijn. Daar bedoelen we mee dat we merkloos en ongekleurd zijn. Natuurlijk zijn wij als mensen nooit helemaal ongekleurd, maar wij proberen onze persoonlijke opvattingen thuis te laten. En dat lukt eigenlijk vrij aardig, vind ik. Wij begrijpen ook dat sommige mensen willen lobbyen voor de Lelylijn. Lobbyen doen wij als projectteam trouwens niet, dat past niet bij onze opdracht en onze rol.”


Breed en vernieuwend onderzoek binnen één project

Project de Lelylijn is volgens Lechner op drie manieren innovatief te noemen. “Ten eerste om het feit dat wij in een vroege fase een online raadpleging hebben gehouden. Ten tweede is het vernieuwend dat de aspecten bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling en infrastructuur in één project zitten. Vaak worden hier verschillende projecten voor ingericht, maar bij ons komt alles samen. En ten derde onderzoeken wij de effecten van de Lelylijn op de brede welvaart. Wij kijken dus niet alleen naar een cijfermatige onderbouwing, maar we onderzoeken wat deze nieuwe spoorlijn echt voor mensen betekent. Brede welvaart gaat over het welzijn van huidige en toekomstige generaties, over factoren als gezondheid, toegang tot voorzieningen en de omgeving waarin mensen leven. Deze aanpak hebben we niet voor niets zo gekozen. We denken dat we met dit brede onderzoek een betere besluitvorming tot stand brengen.” 


Vooruitblik: hard doorwerken en de rust bewaren

“De grote uitdaging in dit project is dat we in weinig tijd veel moeten leveren,” aldus Lechner.
“We luisteren zo goed mogelijk naar de omgeving. En van de andere kant moeten we ons ook houden aan de deadline. Over een half jaar, in de zomer van 2024, willen we solide resultaten hebben om te presenteren. Na de zomer hebben we nog een paar weken om de puntjes op de i te zetten en eind 2024 moet er voldoende beslisinformatie liggen zodat bestuurders het besluit kunnen nemen om wel of niet door te gaan naar de verkenningsfase.”

“Er komt veel op ons af: vragen, kritiek, enthousiasme, verschillende belangen, media-aandacht. Het is belangrijk om open te staan voor de buitenwereld, maar ook om de rust te bewaren binnen het team. Want uiteindelijk moeten wij gewoon onze opdracht zo goed mogelijk afronden komend jaar. In 2023 is een sterke basis neergezet en we lopen goed op schema, ik heb er alle vertrouwen in dat het ons lukt om eind 2024 de benodigde en solide informatie voor besluitvorming te leveren.”

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan