28 maart 2024

Wethouder Smallingerland Robin Hartogh Heys van de Lier over de Lelylijn

Robin Hartogh Heys van de Lier is sinds vier jaar wethouder in Smallingerland. Zijn portefeuille bestaat uit Economische zaken, Wonen, Grondzaken en Ruimtelijke Ordening. In de jaren daarvoor was hij wethouder in Arnhem en in Deventer. In Arnhem was Hartogh Heys van de Lier verantwoordelijk voor het station Arnhem Centraal. Hij neemt een aantal belangrijke lessen uit die tijd met zich mee. 

Wat kan de Lelylijn volgens u betekenen? Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor de gemeente Smallingerland en voor de regio?
“Een goede infrastructuur is cruciaal voor economische ontwikkelingen en ook voor het onderwijs en andere voorzieningen. Smallingerland is één van de grootste gemeentes in Nederland die niet via het spoor is ontsloten. Drachten heeft geen treinstation en dat is buitengewoon jammer. Als de Lelylijn er komt en als deze een station krijgt in Drachten, dan zal dat een grote impact hebben op onze gemeente. Zo zal ons woningbouwprogramma exponentieel groeien, van 3000 naar wellicht 10.000 woningen. 

In een verdeeld huis wordt niet geïnvesteerd. Dat is een belangrijke les die ik uit mijn tijd in Arnhem heb meegenomen. Daarom moeten we in Noord-Nederland, inclusief Flevoland, echt met één mond spreken. En de kleine verschillen in opvattingen of belangen die er logischerwijs zijn, die moeten we samen oplossen. 

Ik draai je vraag ook graag even om: wat hebben wij de Lelylijn te bieden? Dat is de tweede les die ik heb geleerd in Arnhem. Toenmalig minister Jorritsma stelde een soortgelijke vraag bij de start van de bouwwerkzaamheden voor station Arnhem Centraal, over de hogesnelheidslijn vanuit Amsterdam richting Duitsland. De exploitant van zo’n spoorlijn, die redeneert heel simpel: als er niet voldoende in- en uitstapbewegingen zijn, dan is het niet interessant om te starten.”

Welke uitdagingen brengt de Lelylijn volgens u met zich mee?
“Wij kunnen niet achteroverleunen en denken: de Lelylijn komt en dan komt alles goed. Nee, wij zullen als gemeente Smallingerland heel goed over onze ontwikkelingsstrategie moeten nadenken. Als er straks een treinstation in Drachten komt, dan is het belangrijk dat daar werkgelegenheid komt en dat er onderwijsinstellingen in de buurt zitten. Een station midden in het centrum van Drachten is niet mogelijk, want dan zouden we een groot deel van deze grote plaats moeten slopen. Het treinstation zal dan waarschijnlijk meer aan de rand van Drachten worden gebouwd. We hebben als gemeente een aantal bouwkundige bureaus de opdracht gegeven om samen met ons onderzoek te doen naar verschillende varianten en de betekenis hiervan voor de Drachten.

Als in de gemeente Smallingerland tussen de 8.000 en de 12.000 woningen extra gebouwd gaan worden, dan krijgen we ook veel nieuwe inwoners. En dat doet wat met het DNA van een gemeente. We willen goed analyseren wat dit precies betekent en hoe we dat zo goed mogelijk gaan regelen. 

Lelylijn of geen Lelylijn.. Het is sowieso noodzakelijk dat wij samen met andere gemeenten in de regio de woningproblematiek aanpakken en ervoor zorgen dat er genoeg werk is, zodat Noordelijk Nederland aantrekkelijk blijft voor jong en oud.”

Als u de projectorganisatie Lelylijn een tip kon geven, wat zou dat zijn?
“Ik vind de aanpak van de projectorganisatie Lelylijn goed. Zij informeren en bespreken de status van het project collectief, en ook één-op-één met gemeenten en andere organisaties. Dat laatste is in mijn ogen belangrijk, dus mijn tip zou zijn om hier vooral zo meer door te gaan. 

Bereikbaarheid is essentieel. Het is in mijn ogen niet meer dan logisch dat de bereikbaarheid van en in Noordelijk Nederland wordt verbeterd. De Lelylijn moet niet gezien worden als een cadeautje voor Noordelijk Nederland. Het is pure noodzaak.”

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan