14 december 2023

Als er een Lelylijn komt wat betekent dat voor het onderliggend openbaar vervoer?

Openbaar vervoer experts uit Noordelijk Nederland bespraken in Assen met elkaar de kansen voor ‘extra’ knooppunten die slim aan de Lelylijn te koppelen zijn. Wat betekent wel of geen station en wat kunnen we leren van de implementatie van de spoorlijn Veendam – Zuidbroek of de Noord- Zuidlijn in Amsterdam.

We denken nu al over na omdat het onderliggende openbaar vervoernet, aansluitend op een Lelylijn, van essentiële waarde is voor een groter bereik en daarmee voor de Brede Welvaart van Noordelijk Nederland. Daarbij is het essentieel voor het functioneren van de Lelylijn. Brede Welvaart reikt verder dan de Lelylijn en het onderliggende openbaar vervoernetwerk is hiervoor belangrijk. Het houdt ook in dat je verder kijkt dan alleen economie. Je houdt ook rekening met aspecten als gezondheid, onderwijs en milieu.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan