15 november 2023

Beeldverslag Deltaplan Congres voor Noordelijk Nederland

Op 2 november vond in Drachten het eerste Deltaplan Congres voor Noordelijk Nederland plaats.

Tijdens het congres werd er onder andere een update gegeven van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en bestaand spoor.

Gedeputeerde Matthijs de Vries van Provincie Fryslân heette iedereen van harte welkom. Commissaris van de Koning René Paas van Provincie Groningen en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzorgden de aftrap. Daarna volgden verschillende deelsessies en gingen rijk en regio in gesprek over De Lelylijn, Nedersaksenlijn en verbeteringen aan het bestaande spoor.

Studenten gingen in gesprek met Agnes Mulder van VNO-NCW Noord MKB Noord en Jan-Willem Lobeek van Natuur en Milieufederatie Groningen. Zij spraken over het belang van betere verbindingen in relatie tot het landschap. Studente Rebekka de Witte : “Ik vind het belangrijk dat de Lelylijn er komt, hierdoor ben ik minder afhankelijk van een auto. Daarbij is de trein duurzaam en dat vind ik belangrijk”.

Ook stonden thema’s als brede welvaart door Planbureau Fryslân en stationsontwikkeling door de NS op de agenda.

Hieronder een korte impressie van de middag.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan