29 maart 2023

“Je moet ervan uitgaan dat hij er komt” – Interview met Stijn Lechner door Cobouw.

Op de website van Cobouw is een interview gepubliceerd met Stijn Lechner, projectdirecteur van De Lelylijn. Cobouw is een nieuws- en informatiemedium dat zich richt op de bouw- en vastgoedsector in Nederland.

‘Is de Lelylijn nog levensvatbaar? Projectdirecteur Stijn Lechner en zijn team onderzoeken het de komende twee jaar. “Die 6 tot 9 miljard euro van de regering is nergens op gebaseerd.”

Lechner onderzoekt in opdracht van de regio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de haalbaarheid van de hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen. Als projectdirecteur moet hij het hoofd koel houden. “Er komen veel andere opgaven bij dit onderzoek kijken. Infra, maar ook verstedelijking, woningen, werkvoorzieningen. Allemaal vanuit de gedachte dat daar een Lelylijn komt. Best gedurfd.”’ 

Lees het complete interview op cobouw.nl.  

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan