14 april 2023

Dagblad van het Noorden: ‘Goed nieuws vanuit Brussel voor de Lelylijn’

Er is weer een stap gezet om (later) Europese subsidie binnen te kunnen slepen voor het spoorproject. 

De Lelylijn komt, wat het Europees Parlement betreft, op de nieuwe Europese transportkaart ‘Ten-T’ te staan, werd donderdagochtend duidelijk na een stemming in de transportcommissie van het Europees Parlement (EP). Eind van het jaar wordt dit echt duidelijk na besluitvorming in de Europese Raad en Commissie.

Het Ten-T-netwerk is het trans-Europese vervoersnetwerk in de Europese Unie. Alle belangrijke autowegen, spoorwegen, binnenwateren en zeeroutes staan hierbij op een kaart, met als doel alle regio’s in Europa met elkaar te verbinden, met zo weinig mogelijk hindernissen. 

Lees het hele artikel op de website van het Dagblad van het Noorden.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan