20 juni 2023

De Lelylijn op het VNG Congres 2023

Wilko Huyink geeft presentatie tijdens het VNG Congres

Op 13 juni 2023 gaf projectorganisatie de Lelylijn op het VNG Jaarcongres een kijkje in de keuken van de aanpak en uitkomsten van de online raadpleging over de Lelylijn. Wethouders en burgemeesters uit het hele land waren bij de sessie aanwezig.

Projectdirecteur Stijn Lechner en omgevingsmanager Wilko Huyink vertelden over het project de Lelylijn en over de raadpleging die door meer dan 11.000 inwoners is ingevuld. Dit deden zij samen met Niek Mouter van Populytics.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan