21 september 2023

Deltaplan Congres op 2 november 

Deltaplan Congres

We staan voor grote uitdagingen in Noordelijk Nederland: het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de brede welvaart gecombineerd met een passende ruimtelijke ontwikkeling van vooral wonen en werken met behoud van identiteit en landschap. De Lelylijn, de Nedersaksenlijn en verbeteringen van het bestaand spoor spelen hierin een cruciale rol. Rijk en regio werken gezamenlijk aan deze uitdagingen in het kader van een Deltaplan voor Noordelijk Nederland. 

Eind 2024 moeten de onderzoeken naar de Lelylijn, Nedersaksenlijn en het Bestaand Spoor zijn afgerond en willen we vervolgstappen zetten. 

Tijdens het Deltaplan Congres wordt er een update gegeven van de status van Lelylijn, Nedersaksenlijn en bestaand spoor. Op het programma staan onder andere een gesprek met de bestuurlijk trekkers staatsecretaris Vivianne Heijnen en commissaris van de Koning René Paas en een uitdagende lezing.

Dit congres is bedoeld voor raads- en statenleden, de colleges van B&W en GS van gemeenten en provincies in Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Deltaplan Congres organisatie

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan