11 juli 2023

Deltaplan Congres Noordelijk Nederland

Aankondiging Deltaplan congres op 2 november 2023

Op donderdag 2 november wordt het Deltaplan Congres voor Noordelijk Nederland gehouden. Hiervoor worden bestuurders, raads- en statenleden van provincies, gemeenten en waterschappen uit Noordelijk Nederland uitgenodigd.

We staan voor grote uitdagingen in de noordelijke Delta: het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de brede welvaart gecombineerd met een passende ruimtelijke ontwikkeling van vooral wonen en werken. Lelylijn, Nedersaksenlijn en bestaand spoor spelen hierin een cruciale rol.

Eind 2024 willen we vervolgstappen zetten in het kader van het Deltaplan. Dat betekent dat er in korte tijd veel moet gebeuren. 

Tijdens het congres wordt er onder andere een update gegeven van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en bestaand spoor. Ook bespreken we wat tot eind van 2024 nog wordt onderzocht/uitgezocht en wat voor type besluitvorming te verwachten is. 

Meer informatie volgt.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan