08 februari 2024

Flevolandse scholieren debatteren over de Lelylijn

In de voorrondes van “Op weg naar het Lagerhuis”, een televisieprogramma van NPO, debatteerden scholieren van 5 Flevolandse scholen over tal van stellingen. Eén van deze stellingen ging over de Lelylijn. De scholieren discussieerden over de vraag of de aanleg van de Lelylijn door moet gaan.

Voorstanders benoemden:

  • Het belang van een goede spoorverbinding voor de Noordoostpolder, waardoor jongeren hier kunnen blijven wonen.
  • Dat de Lelylijn bijdraagt aan een betere spreiding van werkgelegenheid en voorzieningen over het land.
  • Dat een trein duurzamer is.

Tegenstanders benoemden:

  • Dat de Lelylijn veel geld kost. Dit kan beter ingezet worden om het bestaande openbaar vervoer te verbeteren en iets te doen aan de vertragingen op het spoor.
  • Dat het nog maar de vraag is of bedrijven naar het noorden verhuizen als er een betere spoorverbinding is.

De scholieren hadden zich goed voorbereid op dit debat en brachten hun standpunten met veel overtuiging.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan