25 januari 2024

Studenten Hanzehogeschool te gast bij de Lelylijn

25 studenten Ruimtelijke Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen waren te gast in het provinciehuis Groningen. Wilko Huyink van het projectteam vertelde de studenten over de aanleiding, proces en inhoud van het project. Vervolgens gaf Ronald Klaassen van de gemeente Groningen een presentatie over inpassingsuitdagingen. De studenten stelden goede vragen en er ontstond een interessante discussie over de afwegingen van nu en de uitdagingen straks.

We kijken terug op een leuke ochtend met betrokken studenten. Aan het einde van de bijeenkomst vroegen een paar enthousiastelingen of het mogelijk is om stage te lopen bij het project Lelylijn.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan