15 november 2023

NOVEX onderzoek Lelylijn: op naar het Ontwikkelperspectief

Deze zomer is de ruimtelijke Houtskoolschets, een schets van de mogelijk toekomstige omgeving van de Lelylijn, opgeleverd. Er is nu een vervolgonderzoek gestart voor de NOVEX Lelylijn. 

Binnen NOVEX onderzoeken we de mogelijke veranderingen in de ruimte waar de Lelylijn doorheen loopt.

In een serie van ‘maakdagen’ gaan verschillende experts van onder andere provincies en gemeentes hiervoor met elkaar aan de slag. Welke programmatische opgaves worden gerealiseerd in de zone rond de Lelylijn. Daarnaast worden, passend bij de fase waarin we zitten, verdiepende studies gedaan op onderdelen die extra aandacht vergen. Denk aan de woningmarkt, de economie en natuur, landbouw en landschap.

Begin volgend jaar wordt een aantal denkrichtingen of perspectieven opgeleverd waarover we graag met u in gesprek gaan in het voorjaar. Al deze informatie en uw feedback daarop wordt gewogen en in samenhang bij elkaar gebracht in een Ontwikkelperspectief voor de Lelylijn dat voor de zomer van 2024 wordt opgeleverd. Naar verwachting zullen er verschillende scenario’s worden onderscheiden in dat Ontwikkelperspectief.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan