26 maart 2024

Presentatie 4 denkrichtingen NOVEX

Wat voor gebied zou Noordelijk Nederland moeten worden in 2050? Die vraag stond donderdag 21 maart in Drachten centraal, waar projectdirecteur Lelylijn, Stijn Lechner en projectmanager NOVEX Durk Bergsma, een presentatie gaven over de Denkrichtingen NOVEX Lelylijn 2050. Daarnaast werd de stand van zaken van het project toegelicht; onder andere de doelstellingen, de onderzoeken; bereikbaarheid, brede welvaart en de planning.

Zo’n 120 volksvertegenwoordigers uit Groningen, Fryslân, Flevoland en Drenthe van provincies, gemeenten en waterschappen kwamen gisteren naar Drachten om de presentatie over de Denkrichtingen NOVEX Lelylijn 2050 bij te wonen en het gesprek hierover te voeren.

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier van gemeente Smallingerland verwelkomde alle aanwezigen en onderstreepte hoe essentieel het is voor Noordelijk Nederland, inclusief Flevoland, om met één stem te spreken. De verschillen in opvattingen of belangen die er logischerwijs zijn, moeten we volgens hem samen oplossen.

Omgevingsmanager Wilko Huyink leidde een interessant vraaggesprek met gedeputeerden Henk Jumelet van de provincie Drenthe, Johan Hamster van provincie Groningen en Matthijs de Vries van provincie Fryslân. De gedeputeerden benadrukten het belang van zowel de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het Bestaande Spoor voor de Bereikbaarheid en de Brede Welvaart voor Noordelijk Nederland. “We trekken hierin samen op’, liet Henk Jumelet weten. “Ook naar Den Haag.”

Eerder in maart vond en vergelijkbare bijeenkomst plaats in provincie Flevoland. Daarbij ging het onder andere over de mogelijkheden om goederen te vervoeren over de Lelylijn, de toekomstige reistijden per trein, de relatie met Lelystad Airport en andere kansen zoals een gecombineerde weg-/spoortunnel onder het Ketelmeer. Veel interesse was er voor het lopende onderzoek naar de effecten van de Lelylijn op de brede welvaart van Noordelijk Nederland.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan