11 mei 2023

Project De Lelylijn op het VNG Jaarcongres 

De Lelylijn op het VNG Jaarcongres

Op dinsdag 13 juni geeft projectorganisatie de Lelylijn op het VNG Jaarcongres een kijkje in de keuken van de aanpak en uitkomsten van de online raadpleging over de Lelylijn. Tijdens de sessie zullen onder andere projectdirecteur Stijn Lechner en omgevingsmanager Wilko Huyink spreken over het project de Lelylijn. Dit doen zij in samenwerking met Populytics. Het VNG Jaarcongres (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vindt plaats op dinsdag 13 en 14 juni in Martiniplaza in Groningen. 

De sessie vindt plaats op dinsdagmiddag 13 juni.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het VNG Jaarcongres.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan