12 mei 2023

Projectorganisatie de Lelylijn on tour

Projectorganisatie De Lelylijn op bustour

In april 2023 maakte projectorganisatie de Lelylijn een bustour langs verschillende gemeenten. Er werd met elkaar gesproken over de mogelijkheden, uitdagingen en kansen voor de Lelylijn om een nog beter beeld van het gebied te krijgen waar de toekomstige Lelylijn mogelijk gaat komen. 

De bustour vond plaats in het kader van het MIRT-onderzoek NOVEX naar de Lelylijn, waar projectorganisatie de Lelylijn begin 2023 mee is gestart. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

In het onderzoek wordt door rijk en regio samen gewerkt aan participatie en twee grote onderzoeken: 
het bereikbaarheidsonderzoek met verschillende basisalternatieven en
het NOVEX-onderzoek, gericht op het ruimtelijk Ontwikkelperspectief.

De bustour vond plaats voor het NOVEX-onderzoek en was gericht op een mogelijk tracé (geplande route of traject) voor de Lelylijn uitgaande van bundeling van de spoorlijn met de Rijkswegen A6, A7 en A32. We bezochten de gemeenten Lelystad, Urk, Noordoostpolder, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland, Opsterland, Westerkwartier en Groningen. Als projectorganisatie zijn we dankbaar voor de waardevolle input en gaan nu terug naar de tekentafel om alles te verwerken. 

Doel is dat rijk en regio in het najaar van 2024 samen informatie hebben verzameld over de meerwaarde en de effecten van de Lelylijn, waar deze zou kunnen komen te liggen en wat deze zou moeten kosten. Met die informatie wordt dan een besluit genomen om wel of niet door te gaan met het project. 

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan