15 november 2023

Scholieren debatteren over de Lelylijn

In een reeks jeugddebatten hebben scholieren tussen 12 en 18 jaar uit Fryslân en Groningen hun stem laten horen over de Lelylijn. Dit gebeurde tijdens het Nationaal Jeugddebat van de Nationale Jeugdraad (NJR). We betrekken jongeren actief bij de plannen voor de Lelylijn, want zij zijn de toekomstige gebruikers.

Jeugddebat in Fryslân
In Fryslân gingen jongeren in debat met statenleden van de Provincie Fryslân. Ze pleitten voor een solide verbinding met lokale steden zoals Sneek en Lemmer, benadrukten het belang van samenwerking met burgers en vroegen om goede aansluiting op bestaand busvervoer. De jongeren vonden het ook belangrijk dat er aandacht is voor het milieu en de natuur.

Jeugddebat in Groningen
Groninger scholieren deelden hun ideeën en zorgen in een gesprek met de statenleden van hun provincie. Duurzaamheid staat wat hen betreft hoog op de agenda: ze vinden dat de Lelylijn moet rijden op groene energie. Ook werd de nadruk gelegd op samenwerking tussen provincies, gemeenten en OV-bedrijven, de potentie voor economische groei door een betere bereikbaarheid, en het behoud van natuur. Ze vinden dat de kosten gedeeld kunnen worden tussen Provincie Groningen, Provincie Fryslân, Provincie Flevoland, de Tweede Kamer en Europese Unie

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media. Hier delen we regelmatig nieuws en informeren we over manieren waarop je kunt meedenken over de Lelylijn.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan