22 februari 2023

Stijn Lechner: “De Lelylijn geeft betekenis aan relatie Noorden en rest van Nederland”

Stijn Lechner, projectdirecteur De Lelylijn

De discussie rond de Lelylijn gaat over veel meer dan het aanleggen van een spoorlijn, zegt projectdirecteur Stijn Lechner. Het vraagstuk dat nu op tafel ligt is wat de betekenis is van de Lelylijn en welke problemen er met de aanleg opgelost moeten worden. Als directeur van projectorganisatie De Lelylijn wil Stijn Lechner de komende twee jaar alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Eind 2024 moet de knoop doorgehakt zijn en moet er een voorkeursvariant liggen. Ook is het de bedoeling dat er dan een financieel gezond plan ligt voor de snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Lees het interview met Stijn Lechner op de website gebiedsontwikkeling.nl

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan