09 oktober 2023

Projectteam Lelylijn informeert overheden in Noordelijk Nederland

Projectteam Lelylijn in Drachten

Afgelopen maand hebben we als projectorganisatie de Lelylijn een informatief rondje gemaakt langs overheidsorganisaties in Noordelijk Nederland. In september en oktober bezochten we de provincies Groningen, Friesland en Flevoland om hen bij te praten over de meest recente ontwikkelingen en uitkomsten van ons onderzoek. We hebben een update gegeven over de plannen en doelstellingen, de huidige planning en de actuele stand van zaken. 


Bijeenkomst Friesland terugkijken

Op 28 september 2023 was het de beurt aan de Friese overheden om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen. Ben je benieuwd wat er tijdens de bijeenkomst in Drachten is besproken? Hier kun je de opname van de bijeenkomst bekijken: 


Bijeenkomst Groningen terugluisteren 

Als je wilt weten waar de bijeenkomst in Groningen over ging, kun je de geluidsopname beluisteren op de website van provincie Groningen.

Bijeenkomst Flevoland terugluisteren

Je kunt ook deze bijeenkomst terugluisteren. Het geluidsfragment staat op de website van de gemeente Noordoostpolder.

Op de hoogte blijven? 

Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan