18 mei 2023

Video presentatie Lelylijn raadpleging

Vivianne Heijnen en Rene Paas

Maandag 15 mei werden de resultaten van de raadpleging van de Lelylijn gepresenteerd. 
Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg betrokken worden bij infrastructurele plannen, normaal gesproken is er pas later in het proces ruimte voor participatie. De online raadpleging stelde inwoners niet de vraag of zij voor of tegen de Lelylijn zijn, maar bood ruimte om voorkeuren, zorgen en ideeën te delen met de overheid. De raadpleging is uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn. Dat is een samenwerking van de rijksoverheid en de regionale overheden van Noordelijk Nederland.

‘De tekentafel van het ministerie verbonden met 11.000 keukentafels’, aldus Niek Mouter van Populytics. Verder komen in deze videoterugblik aan het woord: Ceciel en Eunice, deelnemers raadpleging, Rene Paas, commissaris van de Koning, en Vivianne Heijnen, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat.   

Benieuwd naar de uitkomsten van de raadpleging? Het rapport vind je hier.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan