20 juni 2023

“Vroege participatie Lelylijn past bij visie op brede welvaart” – Interview met Stijn Lechner

De Lelylijn moet zorgen voor kansengelijkheid en een sterkere economie, maar mag de natuur niet in de weg zitten. Dit is een van de conclusies van de online burgerraadpleging over de Lelylijn. Die raadpleging heeft plaatsgevonden voordat duidelijk is of die Lelylijn er überhaupt gaat komen. Zo’n vroeg participatietraject is nieuw bij dit soort grote projecten, zegt Stijn Lechner, projectdirecteur Lelylijn. En dat is belangrijk voor brede welvaart. 

In ROm juli en NGinfra Magazine 2 is een interview gepubliceerd met Stijn lechner. ROm is het vakmagazine over ruimtelijke ontwikkeling en de fysieke leefomgeving en gratis voor ambtenaren en bestuurders-politici in dat beleidsdomein.

Bij gemeenten is een vroege start van participatietrajecten gebruikelijk, maar voor grote projecten is het uniek, zegt projectdirecteur Lelylijn Stijn Lechner. Normaal gesproken gebeurt dit pas in de verkenningsfase. Waarom nu wel? ‘We leven in een andere tijd.’  

De ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was eerder betrokken bij onder andere de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en zegt dat hij eerst best kritisch was over deze vroegtijdige participatie. ‘Je maakt het jezelf moeilijker. Technisch en bestuurlijk is het al ingewikkeld en dan nog de burger erbij …’

Lechners projectteam is een samenwerking van de rijksoverheid, gemeenten, de noordelijke provincies en andere lokale en regionale overheden.  

Staatssecretaris Vivianne Heijnen zei tijdens de persbijeenkomst over de presentatie van de resultaten: ‘Ik vind het heel belangrijk om te weten wat inwoners willen, wat ze verwachten en waar hun zorgen zitten. Ik zal deze uitkomsten zeker meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.’

‘We zijn met een open zoektocht bezig, dus daar hoort de mening van burgers en andere stakeholders bij’, zegt ook projectdirecteur Lechner.  

Het complete interview is te lezen op romagazine.nl en op stadszaken.nl.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan