05 februari 2024

Wim van Wegen over de Initiatiefgroep Lelylijn

Wim van Wegen is raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de Noordoostpolder, en daarnaast ook één van de initiatiefnemers van een beweging met een ambitieuze missie: de realisatie van de Lelylijn. Als mede-oprichter van de Initiatiefgroep Lelylijn heeft hij zich sinds 2019 onvermoeibaar ingezet om een volgens hem essentiële, maar ontbrekende schakel in de Nederlandse infrastructuur op de politieke agenda te zetten. Op 6 maart 2024 organiseert de Initiatiefgroep Lelylijn een symposium.

Wat doet de Initiatiefgroep Lelylijn?
“Wij, een groep gelijkgestemden uit Noordelijk Nederland, vonden dat het hoog tijd werd om de ontbrekende spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden weer onder de aandacht te brengen. In 2019 hebben we een stichting opgericht met als doel de spoorlijn te promoten en op de politieke agenda te krijgen. De Initiatiefgroep Lelylijn wil de spoorlijn continu onder de aandacht brengen, met als stip op de horizon dat de Lelylijn uiteindelijk aangelegd gaat worden.”

Wat kan de Lelylijn volgens jou betekenen? Welke kansen en mogelijkheden zie je?
“De Lelylijn is in onze optiek een ontbrekend stuk infrastructuur dat de Randstad met het Noorden op een snelle manier ontsluit. Als de spoorlijn wordt aangelegd, dan kun je er allerlei kansen aan koppelen, zoals woningbouw, de vestiging van het bedrijfsleven, economische kansen. In sociaal-economisch perspectief is er in Noordelijk Nederland ontzettend veel mogelijk. Wij denken dat de Lelylijn daar echt een boost aan kan geven.”

Welke uitdagingen brengt de Lelylijn volgens jou met zich mee?
“Elk groot project brengt uitdagingen met zich mee. Het is bijvoorbeeld een uitdaging om de Lelylijn zo goed mogelijk in het landschap in te passen, met behoud van natuurgebieden. Ook is het een uitdaging om keuzes te maken over de locaties en routes. Ik kom zelf uit de Noordoostpolder, een gebied dat 80 jaar geleden nog niet bestond en dat geheel op de tekentafel is ontstaan, net als de hele provincie Flevoland. Het zou toch raar zijn als we bij een project als de Lelylijn niet tegen die uitdagingen kunnen opboksen.”

Als je de projectorganisatie Lelylijn één tip kon geven, wat zou dan die tip zijn?
“Bekijk vooral wat de Lelylijn voor Nederland en voor het Noorden kan betekenen. Kijk dus niet alleen naar een kille maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ik hoop dat het de projectorganisatie lukt om duidelijk inzichtelijk te maken wat voor kansen de Lelylijn met zich meebrengt, zodat eind 2024 de bestuurders een positief besluit nemen over de volgende fase van de Lelylijn.”

Op 6 maart organiseren jullie een symposium. Wat kunnen we daarvan verwachten?
“Het symposium vindt plaats in theater ‘t Voorhuys in Emmeloord en het is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp. We richten ons vooral op beleidsmakers, politiek Den Haag, lokale en regionale politici zoals Statenleden en gemeenteraadsleden, maar ook op het bedrijfsleven. Om 20.00 uur begint het officiële programma, dat in goede banen zal worden geleid door Rob Hadders, bekend als presentator van EenVandaag. Er is een aantal sprekers, waaronder René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen en hoogleraar Jouke van Dijk. Met het symposium willen we een krachtig signaal afgeven dat eraan bijdraagt dat er snel een groen licht komt voor de Lelylijn.”

Voor tickets: Lelylijn Symposium | Stichting Lelylijn (tickettekoop.nl)

Foto van links naar rechts: Johan Goos, Wim van Wegen, Daniël de Ruig, Henk Pals en Wilko Stornebrink.

Fotograaf: Pim van der Maden.


Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan