Onderzoek

Projectorganisatie Lelylijn doet onderzoek naar de Lelylijn. Het doel is om de potentiële waarde en de bijbehorende investering van de Lelylijn in kaart te brengen.

De projectorganisatie werkt met verschillende werklijnen:

MIRT-onderzoek

De aanleg van grote infrastructurele projecten verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-werkwijze houdt in dat er eerst onderzoek wordt gedaan en een voorkeursvariant in kaart wordt gebracht.
Op de website van de Rijksoverheid kun je meer lezen over MIRT.

Drie routes / basisalternatieven

Het projectteam Lelylijn heeft ervoor gekozen om drie basisalternatieven uit te werken die duidelijk van elkaar verschillen. Deze alternatieven moeten breed genoeg zijn om alle mogelijke opties te bekijken. Het bereikbaarheidsonderzoek moet voor de zomer van 2024 tot resultaten leiden.

Lees hier meer over de drie routes.

Onderzoeksresultaten

De zoektocht heeft al mooie resultaten opgeleverd. In het kader van Novex is de eerste schets van het Ontwikkelperspectief Lelylijn – de Houtskoolschets – gerealiseerd. Hierin staan de kansen die de Lelylijn te bieden heeft. Denk aan ideeën voor de ontwikkeling van de dorpen en steden die aan de Lelylijn komen te liggen en aan nieuwe kansen voor recreatie, natuur en woningbouw. Voor het Bereikbaarheidsspoor is een inventarisatie van de hoeken van het speelveld gemaakt als allereerste stap van de MIRT-onderzoeksfase, Ontwerpsessies Lelylijn.

Bekijk meer onderzoeksresultaten in Documenten

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan