Samenwerking

De Rijksoverheid en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland hebben vanuit het Deltaplan Noordelijk Nederland afspraken gemaakt over het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn.

Er is een gezamenlijke projectorganisatie Lelylijn opgericht die het onderzoek naar de Lelylijn coördineert. In deze projectorganisatie zijn het Rijk, de provincies Groningen, Fryslân en Flevoland en diverse gemeenten vertegenwoordigd. Verder is Prorail nauw betrokken. Ook inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden worden bij het onderzoek betrokken. Stijn Lechner is aangesteld als projectdirecteur. Het bestuurlijk overleg Deltaplan stuurt de projectorganisatie Lelylijn aan.


Bestuurlijk overleg Deltaplan

Het doel van het bestuurlijk overleg Deltaplan is breder dan alleen bereikbaarheid. Het gaat ook over de samenhang met andere projecten, zoals de andere NOVEX-gebieden en diverse nationale programma’s. De totale kosten voor het Deltaplan, inclusief het MIRT-onderzoek naar NOVEX-gebied Lelylijn en de relaties met de Nedersaksenlijn en het bestaand spoor, zijn geraamd op € 8 miljoen. Het onderzoek en een go/no-go beslissing voor een MIRT-verkenning naar de Lelylijn moet in het najaar van 2024 afgerond zijn.

Lees meer over het programma NOVEX

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan