Planning

Het project Lelylijn heeft als doel de mogelijkheden en potentiƫle waarde van de Lelylijn in kaart te brengen, inclusief de benodigde investeringen. Eind 2024 zal de projectorganisatie Lelylijn de onderzoeksresultaten opleveren, zodat bestuurders kunnen beslissen of het project naar de volgende fase kan.

Binnenkort volgt meer informatie over de planning.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan