Klankbordgroep Brede Welvaart

Er is een Klankbordgroep Brede Welvaart ingesteld, met expertise vanuit regionale en nationale planbureaus, om te helpen het begrip Brede Welvaart te operationaliseren. Actuele ontwikkelingen rondom Brede Welvaart kunnen zo goed worden meegenomen in ons onderzoek. Doel is uiteindelijk een breed inzicht te geven in de verwachte effecten van de Lelylijn.

Meer info volgt binnenkort.

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan