01 mei 2024

Wethouder Philip Broeksma van gemeente Groningen over de Lelylijn

Wethouder Philip Broeksma, gemeente Groningen

Philip Broeksma heeft een rijke ervaring in het onderwijs en in de politiek. Hij had diverse leidinggevende rollen bij de Hanzehogeschool en was faculteitsbestuurder bij de Rijksuniversiteit Groningen. Broeksma was vier jaar wethouder in Winsum en op dit moment is hij wethouder van de gemeente Groningen, met in zijn portefeuille Energietransitie, Verkeer en Vervoer en ICT. Ook is Broeksma lid van de Stuurgroep Lelylijn. 

Wat kan de Lelylijn volgens u betekenen? Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor de gemeente Groningen en voor de regio?
“De Lelylijn is een miljardeninvestering in het openbaar vervoer. Veel mensen zijn daar blij mee, ook omdat alleen blijven investeren in autovervoer op de lange termijn niet haalbaar is. De Lelylijn kan veel betekenen voor het woon-werk-verkeer naar en vanuit de stad. Plaatsen als Drachten en Heerenveen worden beter bereikbaar. En dat is goed, in Drachten zit bijvoorbeeld een groot ontwikkel- en productiecentrum van Philips. 

De investering in de Lelylijn komt het openbaar vervoer in Noord-Nederland ten goede, neem bijvoorbeeld het busvervoer. Grote kans dat verdwenen lijnen en bushaltes in de dorpen weer terugkomen. 

Eigenlijk is het gek dat de Lelylijn er nog niet is. Het is een cruciale schakel die ontbreekt. Met de Lelylijn verminderen we de druk op het spoor bij Meppel, een bekend knelpunt. Bovendien biedt de Lelylijn een snelle route naar Amsterdam, en van daaruit naar Den Haag en de gehele Randstad. Als vijfde, zesde stad van Nederland, verdient Groningen goede verbindingen. Alle seinen staan bij ons op groen. 

Internationaal gezien vormt de Lelylijn ook een missend stuk in het netwerk. Groningen ligt niet alleen in het noorden van Nederland, maar ook ten zuiden van de Noordzee. En die speelt een essentiële rol in de energietransitie. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van windenergie en waterstof. De Lelylijn zorgt voor de benodigde internationale verbindingen in een regio die zich wil ontwikkelen als motor voor de nationale energietransitie, niet alleen naar de Randstad, maar ook richting Duitsland en Scandinavië via de Wunderline. Kijk je naar de wereldkaart dan ligt Noord-Nederland een beetje in het midden, eigenlijk is Groningen het centrum van de wereld,” zegt Broeksma met een grote glimlach. 

Welke uitdagingen brengt de Lelylijn volgens u met zich mee?
“Een voortdurende puzzel in Nederland is dat bijna elke vierkante meter al ergens voor wordt gebruikt. Een nieuwe spoorlijn moet dus slim worden geïntegreerd in de bestaande ruimte en het netwerk. Neem de stad Groningen als voorbeeld. Hoe laten we de Lelylijn aansluiten op het hoofdstation, met de dichte bebouwing? En de route naar Duitsland, hoe pakken we die aan? Dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen in de landelijke gebieden, die je tegenkomt voordat je de stad bereikt.” 

Als je de projectorganisatie Lelylijn nog één tip kon geven, wat zou dat dan zijn? 
“Elke regio telt. De randen van Noord-Nederland zijn roodgekleurd als het gaat over opleidingsniveau, vergrijzing, levensverwachtingen, gemiddeld inkomen. Noord-Nederland scoort hier gemiddeld laag. 

Maar de Lelylijn gaat verder dan alleen mobiliteit. Het gaat over brede welvaart. En als echt elke regio telt, mogen wij dan in Noord-Nederland ook een keer? 

De Lelylijn maakt het mogelijk dat mensen naar hun werk reizen, dat studenten hun opleidingen bereiken en dat vrienden en families elkaar gemakkelijker kunnen bezoeken. Groei in het Noorden is pas echt mogelijk als onze mobiliteit goed geregeld is. De Lelylijn is geen doel op zich. Het is een middel om Noord-Nederland een boost te geven.”

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan