Bereikbaarheid (OV en infrastructuur)

MIRT-onderzoek

De aanleg van grote infrastructurele projecten door het Rijk verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-werkwijze houdt in dat grondig en zorgvuldig naar mogelijke oplossingen gezocht moet worden in verschillende fases.

De MIRT-systematiek bestaat uit 4 fases die elk meerdere jaren in beslag kunnen nemen:
1. Onderzoek
2. Verkenning
3. Planning
4. Realisatie

Op de website van de Rijksoverheid kun je meer lezen over MIRT.

Het project de Lelylijn bevindt zich in de eerste fase: de onderzoeksfase. In deze fase gaan we een eerste beeld geven van de mogelijke oplossingen rond de Lelylijn. We willen gevoel voor de bal krijgen. Wat is de reikwijdte van de oplossingen en hoeveel gaat een dergelijk project ongeveer kosten?

Hoeken van het speelveld

In de zomer van 2023 is een eerste beeld ban de reikwijdte van de oplossingen/routes van de Lelylijn opgeleverd.

Deze alternatieven laten de breedte van het speelveld zien: er zijn vele verschillende variaties van de route mogelijk. Om hier onderzoek naar te doen, is het noodzakelijk om de hoeveelheid te onderzoeken alternatieven terug te brengen.

Drie routes/basisalternatieven

Het projectteam Lelylijn heeft ervoor gekozen om drie basisalternatieven uit te werken die duidelijk van elkaar verschillenen een eerste beeld gaan geven van de reikwijdte waarin het trace van de Lelylijn zou kunnen liggen. Deze alternatieven moeten zoveel mogelijk van elkaar verschillen om een gedegen beeld van de mogelijke oplossingen te geven.

Lees hier meer over de drie routes.

Meer weten?

Bekijk dan de volgende documenten en berichten: 

Actueel

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan