Alle nieuwsitems

07 december 2022

Rijk en regio zetten belangrijke stappen in realisatie Deltaplan: Onderzoek Lelylijn van start

Rijk en regio hebben vandaag het officiële startsein gegeven voor het onderzoek naar de Lelylijn. Dat gebeurde tijdens het eerste bestuurlijk overleg Deltaplan tussen noordelijke bestuurders van Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij hebben het Plan van Aanpak voor het onderzoek vastgesteld. Met het… Lees verder

Lees meer
1 3 4 5

Partners

Prorail Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninnkrijksrelaties Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Wetterskip Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Fryske Marren Gemeente Groningen Gemeente Heerenveen Gemeente Leeuwarden Gemeente Lelystad Gemeente Noordoostpolder Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente Werstersellingwerf Gemeente Urk Gemeente Sudwest Fryslan